Hiệu xuất loại bỏ tạp chất của màng RO của dây chuyền sản xuất nước tinh khiết

Hiệu xuất loại bỏ tạp chất của màng RO của dây chuyền sản xuất nước tinh khiết

Màng RO loại bỏ đến 98 % các tạp chất có trong nước sau đó khử trùng bằng đèn cực tím UV giúp chúng ta có một sức khỏe mong muốn, an tâm về chất lượng.

Những vấn đề cơ bản về nước uống và dây chuyền sản xuất nước uống tinh khiết

Những vấn đề cơ bản về nước uống và dây chuyền sản xuất nước uống tinh khiết

nước uống tinh khiết ecowa giá trị của cuộc sống, sản xuất trên dây chuyền công nghệ Mỹ

Tiêu chuẩn nước uống đóng chai 6096

Tiêu chuẩn nước uống đóng chai 6096

Tiêu chuẩn nước uống đóng chai TCVN 6096 – 2004 (Ban hành theo quyết định số 23/2004/QĐ-BKHCN ngày 25 tháng 8 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) Tên chỉ tiêu Mức

Máy RO gia đình Ecoro

Máy RO gia đình Ecoro

Tiêu chuẩn nước uống đóng chai TCVN 6096 – 2004 (Ban hành theo quyết định số 23/2004/QĐ-BKHCN ngày 25 tháng 8 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) Tên chỉ tiêu Mức

TDS là gì ?

TDS là gì ?

Tổng chất rắn hoà tan - Total Dissolved Solids (TDS) là tổng số các ion mang điện tích, bao gồm khoáng chất, muối hoặc kim loại tồn tại trong một khối lượng nước nhất định, thường được biểu thị bằng hàm số mg/l hoặc ppm (phân ngìn). TDS thường được lấy làm cơ sở ban đầu để xác định mức độ sạch/ tinh khiết của nguồn nước.

Hotline: 0915.212.487

Bản đồ