Chứng chỉ ISO 22000 -2005

Trong những năm gần đây ISO đã phát triển một hệ thống tiêu chuẩn và an toàn thực phẩm mới hơn, toàn diện hơn và có phạm vi rộng hơn nhiều so với HACCP. Hệ thống tiêu chuẩn mới này là ISO 2200:2005 trong đó hợp nhất cả hệ thống HACCP vào

Áp dụng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

 
“Hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn", hay "hệ thống phân tích, xác định và tổ chức kiểm soát các mối nguy trọng yếu trong quá trình sản xuất và chế biến thực phẩm"(HACCP) đã trở thành hệ thống tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm được công nhận rộng rãi nhất trên thế giới. Hệ thống được hình thành tại Mỹ trong những năm 50 khi Cơ quan Vũ trụ Hàng không Mỹ (NASA) phải đảm bảo an toàn thực phẩm cho các nhà du hành vụ trụ trên tàu con thoi. Hệ thống tuân theo 3 nguyên tắc chính:
 
  • Xác định những mối nguy hiểm trong quá trình sản xuất thực phẩm
  • Thiết lập những điểm mà tại đó có thể kiểm soát được những mối nguy hiểm

Giám sát quy trình kiểm soát mối nguy hiểm để đảm bảo tất cả các bước trong chuỗi dây chuyền sản xuất với mục đích đảm bảo an toàn cho người tiêu dùngTrong những năm gần đây ISO đã phát triển một hệ thống tiêu chuẩn và an toàn thực phẩm mới hơn, toàn diện hơn và có phạm vi rộng hơn nhiều so với HACCP. Hệ thống tiêu chuẩn mới này là ISO 2200:2005 trong đó hợp nhất cả hệ thống HACCP vào. Vì vậy nếu bạn áp dụng ISO 2200 vào kinh doanh và có giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn của hệ thống thì cũng có nghĩa là bạn đang áp dụng HACCP như một phần của ISO 2200:2005. HACCP đã được điều chỉnh sao cho phù hợp với với ISO 9000 và ISO 14000 vì vậy nó có thể áp dụng cho mọi hình thức doanh nghiệp với mọi quy mô.

Có thể đáp ứng các yêu cầu cấp chứng chỉ ISO 2200:2005 bằng cách sử dụng nguồn lực bên trong hoặc bên ngoài. Những yêu cầu này được đặt ra để tạo điều kiện cho doanh nghiệp thiết kế, thực hiện và giám sát hệ thống quản lý nhằm đảm bảo toàn bộ thực phẩm an toàn đối với người sử dụng. Tiêu chuẩn ISO 2200 cũng như các tiêu chuẩn ISO khác không phải là thành quả chỉ cần đạt được một lần. Nó là cam kết lâu dài nhằm bảo đảm rằng những tiêu chuẩn và hệ thống quản lý được giám sát và cập nhật thường xuyên. Khi đã có được chứng nhận thì cũng có thể mất chứng nhận nếu quá trình giám sát và quản lý không được thực hiện chặt chẽ.
 
Có ba phần chính trong hệ thống tiêu chuẩn ISO 2200: Liên lạc tương tác, Hệ thống quản lý và Hệ thống kiểm soát mối nguy hiểm. Hệ thống HACCP chủ yếu nằm trong bước ba, kiểm soát mối nguy hiểm. Tuy nhiên, cả ba phần đều có tầm quan trọng như nhau trong việc đạt được giấy chứng nhận và để áp dụng thành công hệ thống tiêu chuẩn.

 

Hotline: 0915.212.487

Bản đồ